Macek.cc
English version
Česká verze
  PeopleSoft®
  OPM
  InOne Europe
  Yazaki Europe
  BSC Praha
  Metrostav
  Lafarge Cement
  AŽD
  Electrolux
  JdeAnalyzer
  JDE Julian Date
  JDE SQL Extractor

0011797051

Peoplesoft EnterpriseOne Developer

Vážení zákazníci,
jako jedna z mála firem v České republice si Vám dovoluji nabídnout spolupráci při implementaci ERP EnterpriseOne nebo JDEdwards OneWorld. Věřím, že díky bohatým zkušenostem z projektů (českých i evropských) Vám mohu nabídnout kvalitní služby.

Zkušenosti

Od roku 1998 jsem pracoval jako programátor systému JDEdwards OneWorld (verze B7321 a B7331) u společnosti BSC Praha. V roce 2002 jsem pracoval pro společnost Metrostav jako externí programátor na optimalizacích existujících aplikací a reportů. Od začátku roku 2003 jsem pak vstoupil do kontraktu se společností InOne Europe a až do poloviny roku 2004 jsem byl jedním z programátorů na projektu Yazaki Europe. Tento projekt pokrýval pobočky společnosti Yazaki po celé Evropě, takže jsem komunikoval s konzultanty a klíčovými uživateli zákazníka z mnoha evropských zemí (např. Anglie, Německo, Itálie, Portugalsko, Turecko nebo Slovensko). Poté, co byla společnost JDEdwards koupena společností PeopleSoft, došlo i k přejmenování systému OneWorld na PeopleSoft® EnterpriseOne. Od srpna 2004 jsem byl externím programátorem společnosti BSC Praha, participoval jsem např. na projektu AŽD (EnterpriseOne 8.9). V letech 2005 a 2006 jsem pracoval pro mezinárodní společnost vyrábějící domácí a kuchyňské spotřebiče (Electrolux), začátkem roku 2007 jsem pracoval na menším projektu v Krakově (RR Donnelley) a od dubna 2007 jsem pracoval na několika menších projektech v ČR, SR a Lucembursku.

Certifikáty a školení

 • 1999 - úspěšné dokončení Expedition: Developer Immersion B733, Denver, Colorado
 • 2000 - školení vývoje lokalizací v systému OneWorld, Frankfurt, Německo
 • 2001 - školení XPIe, Stokenchurch, Velká Británie

Znalosti a schopnosti

1. Znalosti potřebné k vývoji aplikací a reportů
Mé znalosti systému OneWorld / EnterpriseOne v této oblasti jsou velmi detailní. Kromě znalosti programovat v tomto systému jsem také schopen vyvíjet "business funkce" v jazyce C resp. NER, znám standardní způsob zpracování dat, umím využívat master business funkce, cache, "kurzory" a samozřejmě i systémovou paměť.
2. Technické znalosti
Mám poměrně dobré znalosti technických nástrojů využívaných v systému OneWorld, např. Packaging, OCM atd. Rovněž mám dobré povědomí o architektuře systému a mám zkušenosti s migrací (upgradem) systému.
3. Znalosti modulů systému
Můj přehled o některých modulech systému je na poměrně dobré úrovni. Jedná se zejména o moduly účetnictví (General Accounting, Accounts Receivable a Accounts Payable), distribuce a částečně i majetku. Díky této znalosti dokáži přímo komunikovat se zákazníkem aniž bych potřeboval podporu konzultanta.
4. "Performance" a optimalizace
Díky znalostem a zkušenostem s optimalizací reportů a aplikací dokáži najít slabé místo ve zpracování a optimalizovat ho tak, aby rychlost zpracování byla vyšší a zároveň vytíženost CPU pokud možno menší. Díky znalosti programování v C dokáži rovněž optimalizovat business funkce.

Reference a projekty

 • Lafarge Cement, Čížkovice - programátor
 • Metrostav, Praha - vedoucí programátor
 • České lokalizace pro BSC Praha - vedoucí programátor a částečně analytik
 • Metrostav, Praha - optimalizace systému
 • Yazaki Europe - programátor (externí partner společnosti InOne Europe)
 • AŽD, Praha - programátor (externí partner BSC Praha)
 • Electrolux, Německo a Belgie - programátor a konzultant, kontakt: Alain Swaelens - tel: +32 476 401 045
 • RRDonnelley, Krakow, Polsko - programátor
 • Kordárna, ČR - programátor
 • Unicredit bank, ČR - programátor

Další informace

V případě vašeho zájmu jsem kdykoliv připraven odpovědět vaše případné otázky. Kontaktovat mě můžete pomocí emailu nebo telefonu uvedeného níže. Kompletní CV v angličtině lze najít zde.

Kontaktní informace

David Macek
Praha, Česká republika
email:
http://peoplesoft.macek.cc/